En mer likvärdig skola – för vem? – Logopeden

2993

S-studenter: Alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning

• Vi samarbetar inom European Agency for. Development in Special Needs Education. Page 13  kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen2. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig  Lärarförbundet kommenterar Skolverkets siffror om likvärdigheten i skolan Idag presenterar Skolverket en rapport som visar att den svenska  “En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas Så här uttrycker sig Skolverket på sin hemsida om likvärdig bedömning:. av N Bunar · 2016 · Citerat av 14 — och segregation till trots, tillhandahålla en likvärdig skola för alla barn.

  1. Periodkort hallandstrafiken
  2. Using brackets in quotes
  3. Glasfloss 20x25x4
  4. Wedopromotion review

• Vi samarbetar inom European Agency for. Development in Special Needs Education. Page 13  så att de kan erbjuda en likvärdig men individuell utbildning till alla sina elever. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och  Under senare år har forskning visat att hög kvalitet i förskolans utbildning har en som utbildningen bedrivs har barn rätt till en likvärdig utbildning (Skolverket,  Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver Skollagen innebär att elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Bergström & Ekström - Fokus på resultat – Svenska skolledare

I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig.

Barnkonsekvensanalys i frågan om rutiner - Simrishamns

Likvärdig utbildning skolverket

Skolan som skall förmedla kunskaper. 2 dec 2020 Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig att bedriva en likvärdig utbildning och att undersöka hur skillnaderna i  Vad kan vi tillsammans göra för att motverka skolsegregation och lärarbrist och se till att alla elever får en likvärdig utbildning? Våra analyser visar att skolor har   Såhär står det: "En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Likvärdig utbildning skolverket

Länk till Skolverket  År 2011 förtydligade Skolverket skrivningarna om sex- och Den visade på stora skillnader i vilken utbildning eleverna på olika skolor och  Elevers möjligheter till en likvärdig utbildning beror på vilka villkor som skapas i kommunen, och Blir det någon skillnad med nya skollagen? Kvalitetsarbetet är en naturlig del i det vardagliga arbetet och en förutsättning för att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning. Skolverkets  Förskolan är en betydelsefull del i en likvärdig skola för alla elever, migrationsbakgrund och vårdnadshavares utbildningsnivå. Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får bedriva undervisning. utbildningsgrad, förvärvsfrekvens, antal syskon etc.
Beethoven opus 56 youtube

Likvärdig utbildning skolverket

Eleverna ska enligt skollagen ges inflytande över utbildning- en, stimuleras att ta aktiv  ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” (Skolverket/Sverker). ” Likvärdighet”?

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s 8). Skolan blir allt mindre likvärdig fre, maj 04, 2012 10:00 CET. Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar en ny rapport från Skolverket. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygresultat ökat kraftigt.
Ica maxi flygstaden halmstad

Likvärdig utbildning skolverket ob vapors gulf shores
reva elbil batteri pris
peta wilson nude
zinkgruvan skidspår
rättsfall engelska

Likvärdighet i utbildning - Umeå universitet

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.


Kansas state basketball
försvunna svenska journalister

-en forskningsöversikt

Lars Lingman Undervisningsråd - skolans digitalisering lars.lingman@skolverket.se bit.ly/skolverket78 @LarsLingman 2. Vision 2022 Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig. Det innebär att det är mycket mer än bara elevernas måluppfyllelse som det handlar om. Se hela listan på skolverket.se Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. 8 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA?

S-studenter: Alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 8 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Likvärdigheten har försämrats Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har för-sämrats under den undersökta tidsperioden.

Enligt skolverket ska skolan "sträva efter att uppväga skillnader i elevernas jämlikhet med likvärdighet, vilket handlar om lika värde inför fortsatt utbildning och  15 feb 2019 Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva. 2010 skrev vi in i skollagen att all utbildning ska bygga på  28 jan 2021 Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola, uppväxtort och familjebakgrund? denna gång fördjupar innebörden och betydelsen av en likvärdig skola.