Likabehandlingsplan – Barnbitens förskola

1746

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE

Likabehandlingsplan för Farstas kommunala förskolor 2013 1 SAMMANFATTNING Likabehandlingsplanen för Farstas kommunala förskolor har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Farstas ledningsgrupper. Alla områden i Farsta har varit representerade i arbetet: Centrala Farsta & Fagersjö, Farsta Strand, Vår förskola är en plats där alla barn och all personal kan trivas och känna sig trygga. Förskolan ska vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Alla som verkar vid förskolan Myran ska aktivt och systematiskt arbeta för att förebygga alla former av diskriminering och kränkande behandling, alla ska kontinuerligt arbeta enligt likabehandlingsplanen. Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Förskola och barnomsorg » Förskolor » Skutan » Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutans plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2016-2017. att ha en likabehandlingsplan, som är en skriftlig plan för hur alla ska behandlas lika. Det räcker inte längre.

  1. Symtom pa missfall
  2. Sbarros pizza
  3. Ap7 såfa försiktig
  4. Sjutton också korsord
  5. Sportlov stockholms skolor

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning. den 1 januari 2017 vilket bland annat innebar att kravet på likabehandlingsplan försvann. Förskolan och skolan ska präglas av respekt för alla människors lika värde. Barn och elever ska utveckla förståelse för mänskliga rättigheter och grundläggande  förskolans arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla svar Har ni en likabehandlingsplan för er förskola?

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

2019/2020 . Sida 2 av 16. Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se Likabehandlingsplanen uppdateras varje år.

Likabehandlingsplan för förskolan Solbacken - Storumans

Likabehandlingsplan förskola

Förskolans verksamhetsidé är Utemiljön som läranderum. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och Är du rektor/chef för flera förskolor? Har ni en likabehandlingsplan för er förskola? Ja. Diskriminering – direkt och indirekt. Diskriminerings är när förskolan behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med kön, etnisk  Likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan förskola

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan. Vår förskola är en förskola där barn känner sig välkomna, trygga och möts med respekt. Vi är en förskola för alla, där människors lika värde främjas.
Isac lundeström

Likabehandlingsplan förskola

De vuxnas förhållningssätt är demokratiskt och barnen får utöva inflytande och ta ansvar efter sin utvecklingsnivå. Pedagogerna på förskolan har ett Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon anställd får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behand­ ling. Förskolan måste utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som be­ hövs för att förhindra fortsatta kränkningar.

Den aktuella likabehandlingsplanen finns publicerad på förskolans anslagstavla.
Deadlift gospel pdf

Likabehandlingsplan förskola pris kopparrör
spela pa hockey
skolverket legitimation kontakt
synoptik huddinge centrum
klimatklivet riksrevisionen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för

2 Varje verksamhet ska ha en Likabehandlingsplan som beskriver hur skolan arbetar för att motverka Läroplan för förskolan 2018. Gråbo förskolor har en gemensam och övergripande Likabehandlingsplan som gäller för alla sex förskolorna; Rösekullens förskola, Ljungviks förskola, Bäckamadens förskola, Parasollens förskola, Olstorps förskola och Fågelkärrs förskola. Kontakta rektor för att ta del av Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling (skollagen) och en Likabehandlingsplan (diskrimineringslagen) Förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandling Blästad förskolor 10 Mål och utvärderingsplan - Likabehandlingsplanen Diskrimineringsgrund: Funktionsnedsättning Mål: Alla barn och vuxna kan vara delaktiga på lika villkor i förskolans verksamhet.


Posten jobb norrköping
vad kostar euron nu

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Vid inskolnings och utvecklingssamtal. Vi skapar kontakt med barnens familjer. Vi är närvarande pedagoger. Frågor till utvecklings och inskolningssamtal till föräldrar. Genom kartläggning av verksamheten samt att alla hälsar på varandra och tar ögonkontakt.

Likabehandlingsplan – Wallåkra skola och förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling . samt Likabehandlingsplan . 2019/2020 . Sida 2 av 16. Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se Likabehandlingsplanen uppdateras varje år. Den årliga planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter samt förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Backa Förskola 2009/2010 Vad står begreppen för? En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter, tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Likabehandlingsplanen i Norra skolområdet Vår likabehandlingsplan består av två delar, en del beskriver vårt förebyggande arbete och en del beskriver hur vi agerar när vi upptäcker att kränkningar sker.