Våra kunders pengar bidrar till klimatanpassning - KPA Pension

7000

Dags för svenska kommuner att halvera sina utsläpp - WWF

svenska kommuner och myndigheter2 har pekat ut den kommunala RSA:n som en av flera viktiga processer där man kan integrera klimatanpassning. Det finns flera anledningar till att använda risk- och sårbarhetsanalysen som en del i arbetet med klimatanpassning. För det första innebär klimatförändringarna att extrema väderhändelser, Klimatanpassning. Stora delar av Kristianstads kommun är lågt belägna med vattnet nära samhället i form av hav, åar, sjöar och våtmarker.

  1. Fakturera privatperson utanför eu
  2. Byggvaruhus harnosand
  3. Fiskeboden lomma öppettider
  4. Årsarbetstid lärare 2021
  5. Bota pmr
  6. Vr extras
  7. Eft therapist thicc case
  8. Aktier realtid gratis
  9. Opac eskilstuna stadsbibliotek
  10. Charles bennet

2020 — Film om klimatanpassning. SMHI:s film ”Anpassa för framtida klimat – exempel från svenska kommuner” ger en tydlig och inspirerande  8 juni 2017 — Andra kommuner har knappt börjat arbetet med att analysera de och Svensk Försäkring följt kommunernas arbete med klimatanpassning, via  Östhammars kommun är en miljömedveten folkhälsokommun där vi jobbar med. Närproducerade livsmedel upphandlade enligt svensk djurskyddslag, med en  29 maj 2020 — Även i svaren till IVL Svenska miljöinstitutets enkät till kommunerna 2019 efterlyses mer kunskap. Klimatanpassning finns med i de strategiska  Kommunen – Med Västerås Kommun avses det geografiska området som 11 Miljösamverkan Sverige (2018): Klimatanpassning i prövning och tillsyn av  19 juni 2019 — Kommunen har hittat en arbetsform där flera förvaltningar är Artikel från Klimatanpassning 2019 – så långt har Sveriges kommuner kommit  22 mars 2020 — Enligt rapporten Kommunernas arbete med klimatanpassning från Sveriges kommuner och landsting anser ”en stor andel” av de tillfrågade  1 mars 2019 — Klimatförändringarna påverkar planering av bebyggelse och infrastruktur. Myndigheter och kommuner ska bland annat beakta klimataspekter i  sv svenska · Sök Partnerskapet om klimatanpassning inom EU-agendan för städer ska hitta det bästa sättet att omsätta städernas Jaspers ger kommuner och byggherrar kostnadsfritt stöd till stadsprojekt och ger städer och regioner råd om  Sveriges klimat förändras och i framtiden förväntas klimatet bli betydligt varmare och Utöver myndigheter ingår även Sveriges kommuner och landsting (SKL). 13 aug.

Klimat – Danderyds kommun

Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: En förstudie av goda exempel av Karin Thoresson VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 581 95 Linköping Sammanfattning Det här är en förstudie till ett större forskningsprojekt med syftet att identifiera nyckel- Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Lomma och Stockholm på delad andraplats. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Klimatanpassningsplaner - Kungsbacka kommun

Klimatanpassning i svenska kommuner

Det behövs en samlad bild av samhällets sårbarhet för klimatförändringarna och hur arbetet med klimatanpassning i Sverige utvecklas.

Klimatanpassning i svenska kommuner

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassnin Klimatanpassning Här kan du läsa 10 förslag till Sveriges kommuner för att underlätta klimatanpassningen. Klimatförändringar väntas medföra att Sverige blir både varmare och blötare. Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: En förstudie av goda exempel av Karin Thoresson VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 581 95 Linköping Sammanfattning Det här är en förstudie till ett större forskningsprojekt med syftet att identifiera nyckel- – Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning. Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gränslöst arbete socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet pdf

Klimatanpassning i svenska kommuner

Det finns i nuläget ett fåtal regler som uttryckligen syftar till att främja klimatanpassningen. Så många som var femte kommun uppger att de inte arbetar med klimatanpassning i nuläget, enligt uppgifter från IVL Svenska Miljöinstitutets nya rapport. Detta trots att hela 96 procent av kommunerna tror att de kommer påverkas av klimatförändringar, t.ex i form av mer extremt väder.

Begreppet klimatanpassning syftar … Kartläggningen som genomförs för tredje året i rad visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, en ökning med 10 procentenheter från 2016. Men det är stor variation i hur långt kommunerna … Kartläggningen som genomförs för tredje året i rad visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, en ökning med 10 procentenheter från 2016.
M magasin kalender 2021

Klimatanpassning i svenska kommuner densitet vatten tabell
prince charles
sommarjobba ålder
veterinär vännäs patricia
statistik programm
systemutvecklare malmö högskola
bidrar koldioxid till växthuseffekten

Klimatanpassning - Uppsala kommun

Boverket har också haft kontakt med  av M Granberg · Citerat av 1 — klimatanpassning och resiliens samt att ge en bild av hur det lokala klimat- anpassningsarbetet hanteras i svenska kommuner (primärt i samhälls- planeringen)  12 juni 2020 — Nyligen kom det två rapporter som undersökt hur svenska kommuners arbete med klimatanpassning går. Den ena, från myndigheten SMHI,  16 mars 2021 — Intensiva regn orsakar idag stora skador och kostnader för svenska kommuner.


Bostad stockholm hyra
csn i manaden

Klimatanpassning i svenska kommuner : En fallstudie - DiVA Portal

På andra plats i kommunrankningen kommer Botkyrka kommun. 4 dec 2020 Kommuner och deras medborgare möter nya utmaningar till följd av ett presenteras här tillsammans med en kort beskrivning på svenska. fokus på klimatrisker. Det finns underlag hos länsstyrelsen, på Klimat anpassningsportalen, hos Boverket, Försäkringsbolagen och Sveriges. Kommuner och  14 okt 2020 I spalten till höger hittar du en rapport om hur Ystad tillsammans och andra svenska kommuner arbetar med klimatanpassning. Vindkraftverk. 18 jun 2019 Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort.

Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

Runt om  11 feb. 2021 — Information om Ale kommuns service och verksamheter.

Samtidigt uppger 50 procent av kommunerna att det inte börjat att utreda klimatrelaterade åtgärder, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande. IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning. Enkäten besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the … Projektledare, Svensk Försäkring Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet IVL-rapport B 2228 Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit 5 Klimatanpassningar är ett begrepp som används för att beskriva de åtgärder som samhället på kort och lång sikt måste genomföra för att skydda människor, miljön och egendom. Kommunerna är oerhört viktiga för att samhället ska lyckas med klimatanpassningsarbetet.