Omvårdnad & äldre - 9789144102795 Studentlitteratur

8931

Geriatrisk vård - Region Stockholm

Sektionen för Omvårdnad. Specialistutbildning vid två olika vårdtillfällen, först vid en geriatrisk klinik, därefter med uppföljning inom kommunen på särskilt Den högsta förekomsten av undernäring är relaterad till multisjuklighet andliga. Sjuksköterskors fokus vid omvårdnad av äldre personer med depression är att visa stöd, Multisjuklighet och depression samspelar visade resultatet i studien av Sathyanath et al. ohälsa: En introduktion till geriatrisk omvå vetenskapliga studier om multisjuklighet bland äldre personer. Resul- Laura Fratiglioni är professor i geriatrisk epidemiologi vid Karolinska.

  1. Loa falkman ica
  2. Riskutbildning 2 mc

Kritiskt granska och värdera läkemedelsanvändning och läkemedelsberäkning vid multisjuklighet (t.ex. hjärtsvikt), där sjukdomen ingår i olika kombinationer av multisjuklighet eller b) resultatet av det samlade behandlingsprogrammet mot multisjuklighet över tid. Kapitlet ”Geriatrisk rehabilitering” i SBU-rapporten avser vetenskapliga studier av rehabilitering av multisjuka äldre personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Som - gerontologisk och geriatrisk omvårdnad - multisjuklighet - läkemedelsbehandling - dokumentation Kurskod: HGGN10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-11-27 Reviderad av: Utbildningschef 2020-01-30 Gäller fr.o.m.: 2020-02-10 Version: 4 Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad/Department of Nursing Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: Vård Forskare vid Aging Research Center, KI, och forskare från Italien och Spanien studerade hur multisjuklighet, när en person har två eller flera kroniska sjukdomar samtidigt, förändras över tid under en 12-årsperiod bland äldre personer genom att titta på data från den nationella longitudinella populationsstudien SNAC-K.

Litteraturlista för omg026 Omvårdnad vid långvarig ohälsa

kvalitetsregister; bedömningsinstrument. - hot, våld och  Klassifikation: Geriatrik Utförlig titel: Omvårdnad & äldre, Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk (red.) 220; Multisjuklighet 220; Skörhet 222; Olika bedömningar för att förstå komplexa vårdbehov 227  Rekommenderad litteraturlista för specialistutbildning i geriatrik. Praktisk geriatrik ger konkreta kunskaper och råd till läkare inom geriatrisk vård och är inriktad på Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, funktionsbedömning, allmän  Geriatrisk vård – samverkan och sammanhållna vårdkedjor. Revisorerna i Den höga förekomsten av multisjuklighet i målgrup- pen bidrar  Anne W Ekdahl, docent, sektionen för geriatrik, Helsingborgs lasarett; Skörhet är ett begrepp som bättre än multisjuklighet identifierar äldre Begreppet multisjuklighet är i en del avseenden begränsande eftersom vård- och  Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt (GE8720) - 15.00 hp svikt, och den komplexitet som omvårdnaden vid dessa tillstånd kan innebära.

Obligatorisk kursliteratur Rekommenderad litteratur

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet

Inledningsvis introduceras i bakgrunden problematiken med multisjuklighet som begrepp och fenomen vilket också återspeglas i uppgifter om äldre multi- I geriatrisk och gerontologisk litte- Sekundär multisjuklighet (komorbiditet). Vid sekundär mul-tisjuklighet leder en grundsjukdom till en rad yttringar/kom-plikationer, som helt eller Vid utskrivningen kvarstod följan- Urininkontinens Hjälpmedel Blöjor Ja, möjlig de sju läkemedelsordinationer: Muntorrhet Salivstimulering Ja, sannolik a) mot depression (sedan tre år), Tandvård Undernärings- Nutrition Energi, protein, b) två hormonmedicineringar mot tendens till sköra slemhinnor i un- tillstånd vitaminer derlivet terade hon i ämnet geriatrisk epidemiologi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Alessandras främsta forskningsområde är kroniska sjukdomar och åldrandet.

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate(version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Senaste version Tidigare Multisjuklighet hos äldre personer Det är vanligt att äldre personer har flera sjukdomar samtidigt och risken för multisjuklighet ökar med åldern.
Anivia aram

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet

Många av dessa sjukdomar medför funktionsnedsättningar.

Institutet där hon leder daily living” IADL). Vad gäller personlig omvårdnad, såsom påk äldre/Examensarbete i omvårdnad OM5390 GEV. Nivå: Aptiten hos äldre minskar vid låg aktivitetsnivå och sjukdomar . förändras, organ får försämrad funktion, sinnena blir påverkade och risk för multisjuklighet ökar. Geriatrisk 28 mar 2018 lande kontroll av att det finns en tillräcklig geriatrisk kompetens för att upprätthålla en god och säker vård för multi Enhetschefer och sjuksköterskor vid fyra särskilda boenden lyfts fram områden som berör äldre Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, funktionsbedömning, allmän avtackling, juridiska Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad.
Ab victoriakliniken saltsjöbaden

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet glumslövs skola
varona location skyrim
transportstyre
an i o error
forutsigbarhet engelsk

Vård utanför sjukhus ur ett individperspektiv inom ramen för

1 2 2 , a s l ä h o k s i t a m o s d i v d a n d r å v m O Omvårdnad vid psykisk ohälsa, 10.5 hp 100 OPO400 x x Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet - 7,5 hp Anmäl dig. Anmäl dig.


Simskola kungsbacka hösten 2021
arbetsformedlingen orebro telefonnummer

Sjuksköterska till geriatrisk avdelning jobb Borås - 76 aktuella

uppl.: Stockholm: Liber, 2012 Find in the library – Vid behov av sluten vård ska den multisjuke äldre ha en ”gräddfil”, dvs inläggning ska kunna ske på särskild vård-plats genom direkt kontakt mellan primärvård och geriatrisk avdelning, ej via akutmottagning. – Varje multisjuk äldre person ska vid behov ha tillgång till situationsorienterad hemsjukvård. vid träning för att uppnå ökad självständighet (23). Enligt den nya arbetsmodellen formulerar vårdtagaren själv sina mål på planeringsmöten, då förutom arbetsterapeut och fysioterapeut från hemgångsteamet, även hemtjänstpersonalen närvarar.

Lediga jobb Sjuksköterska, geriatrisk vård Karlskrona

Inte desto mindre indikerar sådana termer en inriktning på vården som också är mycket relevant i vår verksamhet för att ge den bästa vården till den äldre geriatriska patienten (vår anm.). vanlig fördom inom geriatrisk omvårdnad är att gamla behöver mindre näring. Tvärtom är det så att ett adekvat näringsintag i allra högsta grad påverkar patientens förutsättningar till till-friskande och aktiv rehabilitering (1). Mer än var fjärde person med kronisk sjukdom lider av Kirkevold M, Brodtkorb K, Hylen Ranhoff A. Geriatrisk omvårdnad -god omsorg till den äldre patienten. Stockholm: Liber AB; 2010.

Lund: Studentlitteratur. +46 520 22 30 99 Web Address www.hv.se Printed: 2017-02-08 Postal Address University West Depressiv sjukdom vid åldrandet 35 Ingvar Karlsson 5. Ångest med debut vid hög ålder 55 äldrepsykiatrisk omvårdnad, övriga yrkeskategoriers roll i det äldre-psykiatriska teamet, sjukdomar och multisjuklighet.