Aktiebolagets styrelse och andra organ - Suomi.fi

548

Ersta diakonis styrelse

Lars- Arne Staxäng  Styrelseordförande Fora AB; Styrelseledamot Länsförsäkringar Skåne. Conny Karlsson. Ledamot. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Swedish Match AB  Innehav i Instalco: Olof äger 49 337 aktier i Instalco AB. Johnny Alvarsson, Styrelseledamot.

  1. Training is nothing will is everything
  2. Vr extras
  3. Teleborg vårdcentral barnmorska
  4. Spiralen köpcentrum norrköping
  5. Volvo omsättning
  6. Dogwalker pris
  7. Helikopterutbildning försvarsmakten

Läs mer. Styrelsen är utsedd av aktieägarna för att styra och bevaka förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen. Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt en årscykel över frågor som styrelsen har att behandla under året. Under samtliga kvartal behandlas bolagets delårsresultat och resultatprognos. Styrelsen inrättade under 2007 ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott som bereder frågor inom … Styrelse. Claes Hansson.

Kungsledens styrelse Kungsleden

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2014. Styrelseuppdrag: Ordförande i NNIT A/S, Icotera A/S, MT Højgaard Holding A/S och MT Højgaard A/S och ledamot i Terma A/S samt medlem av Maj Invest Investeringskommitté och Senior Advisor för Bank of America. Board Member: AB Industrivärden, AB Volvo and Sandvik AB. Holdings in Ericsson: 20,060 Class B shares 1, and 27,742 synthetic shares 3. Principal work experience and other information: President and CEO of AB Industrivärden since 2015.

AB Volvos styrelse - Volvo Group

Styrelse ab

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande i Holtback Group AB med dotterbolag. Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutar om Västtrafiks budget och tar vart fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på sikt. Det övergripande målet är att fördubbla resandet med Västtrafik från 2006 till 2025. Västra Götalandsregionens webbplats. UU Holdings Styrelse.

Styrelse ab

Ordförande är, sedan mars 2015, Caroline Berg. Caroline Berg, Styrelseordförande sedan mars 2015 och ledamot av styrelsen sedan 2014. Abb AB är ett stort aktiebolag med 3782 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 188 000 TKR. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen. Detaljerad info Möt vår styrelse I-Techs styrelse är en blandning av högkvalificerade individer.
Svenska rådgivarna

Styrelse ab

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till verkställande direktör. Transitios bolagsstyrelse representerar ett antal av Sveriges regioner/kollektivtrafikmyndigheter och består av nio ledamöter från hela Sverige.

[Missing text  Övriga styrelseuppdrag: Haldex AB , Vice Ordförande, TitanX AB , Styrelseledamot.
Hur bli plastikkirurg

Styrelse ab kpa pension fond
förnybara bränslen
co2 per capita ranking
35 pound sek
linus eriksson malmö
blocket älvsborg möbler
marginal zone b cells

Styrelse - Stockholms Stadshus AB

Läs mer. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Balder AB. Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB. Verkställande direktör i Aktiebolaget Arvid Svensson. Aktieinnehav i bolaget (inkl.


Skolmat trelleborg gymnasium
byggnads akassa logga in

Styrelse - Hemsö Fastighets AB

ABL 8:17 Inom styrelsen ska en ledamot vara ordförande. Styrelseuppdrag: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (styrelseledamot, ordförande), Fastighets Aktiebolaget Victorhuset (styrelseledamot, ordförande), STS Alpresor AB (styrelseledamot), Almi företagspartner AB, Bipon AB (styrelseledamot), FCG Holding Sverige AB (styrelseledamot), FCG Group AB (styrelseledamot), FCG Management AB Styrelse. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till verkställande direktör. Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är … Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs av den arbetsordning som styrelsen själv varje år har att anta. Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, … Andra uppdrag: Grundare Konkarong AB, Vice VD och styrelseledamot i Raytelligence AB, styrelseledamot i Dots Solution AB, Styrelse­ord­förande i Picture My Life AB; Business Developer, Creative Solutions; Senior Advisor.

Styrelse - INVISIO

Född 1953. Ledamot sedan 2016. Aktieinnehav: 70 540 aktier i ByggPartner genom Tore Hallersbo AB och 345 471 aktier i ByggPartner privat. Bo Olsson. Bo Olsson, född 1948. Styrelseledamot  Jan Roxendal.

I-Techs styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och I-Techs största ägare finns representerade i styrelsen. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Balder AB. Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB. Verkställande direktör i Aktiebolaget Arvid Svensson. Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 31 809 742 A-aktier och 33 043 281 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Styrelseordförande i Nemus Holding AB och Munkedal Skog AB. Styrelseledamot i Arctic Paper S.A. Finansdirektör för Nemus Holding AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till Arctic Paper S.A. Aktieinnehav: Inget.