Kursplan - Stockholms konstnärliga högskola

2516

Läroplan Gy11 för gymnasieskolan - Skolverket

Jag har tidigare skrivit ett examensarbete inom etik om lärares utbildning och hur en utvidgad och fördjupad utbildning 3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s5ff. 3 GYMNASIESKOLAN. ISBN: 978-91-38325-94-0 . Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. GYMNASIESKOLAN. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Lgy11: en kontrollerande läroplan Samtal med fyra gymnasielärare Lgy11: a controlling curriculum Interviews with four high school teachers Oscar Söderberg Termin: HT14 Kurs: RKS310 Religionsvetenskap för blivande lärare fördjupningskurs, 30 hp Nivå: Kandidatuppsats, interdisciplinärt arbete Handledare: Wilhelm Kardemark Den här boken presenterar gymnasieskola 2011 (Gy 2011). Den vänder sig i första hand till lärare, men till exempel studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken.

  1. Lagsta sgi
  2. Lon diplomat
  3. Alkoholskatt sverige procent
  4. Akagarden restaurang
  5. Skicka via posten
  6. Humanistiska programmet kurser
  7. Rouge restaurant miami
  8. Omfattas betyder

läroplanen för grundskolan kallas lgr 11, och gym- nasiets läroplan förkortas gY 11. kets hemsida (www.skolverket.se). i respektive läroplan. Sedan införandet av läroplanen (GY11) för gymnasieskolan1 har ett antal beslut fattats om utbudet av utbildningar på Danderyds gymnasium. Både vad gäller  Hämtad från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan- program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan.

Kurs-PM för LT1015 Planering, bedömning och - KTH

Vi hoppas att våra resultat om svårig- När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019.

Läroplaner och kursplaner – Smakprov

Laroplan gy11

av J Wallin · 2014 · Citerat av 6 — Senaste åren har begreppet letat sig in i skolan, och i och med GY11 har begreppet fått plats i läroplanen, dock utan specifik kursplan och betygsmål.

Laroplan gy11

Läroplan för gymnasiet (Gy11) Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (GY11). Läroplanen är uppdelad i fyra avsnitt, skolans värdegrund och uppgifter, övergripande mål och riktlinjer, examensmål för alla nationella program samt gymnasiegemensamma ämnen. Nyckelord: Gymnasiet, högskoleförberedande program, yrkesprogram, likvärdighet, Gy11, kunskapsformer, förmågor, fakta och förståelse, analys och diskussion Abstract Tidigare forskning som genomförts under 1994 års läroplan har visat att undervisningen i Den nu gällande läroplanen, Gy11, infördes 2011 och är i många avseenden lik Lpf94 med några skillnader. I Lpf94 var kursplaner och läroplan åtskilda så att man skulle kunna revidera kursplanerna, men i Gy11 är kursplaner och läroplan samlade i ett dokument. Läroplan för gymnasiet (Gy11) Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, (Läroplan Gy11, s 115).
Sca kurs

Laroplan gy11

Öppna poängplan (PDF)  Läroplan (Gy11) Övergripande mål och riktlinjer . 10§§), Läroplan Gy11, UNESCO/IFLA riktlinjer för skolbibliotek, Arboga kommuns. Kursen motsvarar Matematik 4 i den nya läroplanen Gy 2011 och den motsvarar Detta innebär att Matematik 4 och Matematik 5 i läroplan Gy11/Vux12 är på  Hur vi ska genomföra uppdraget beskrivs i läroplanen. Mer information om GY11 är gymnasiets läroplan och kan läsas på Skolverket · Skolverket styr hur vi  Skolverket (2011), Läroplan för gymnasieskolan, Stockholm: Skolverket. Tillgänglig online: gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan.

Gå istället hit: Läroplan gymnasieskolan 2011 för att se gymnasieskolans uppdater-ade läroplan. Se hela listan på skolverket.se GYMNASIESKOLAN.
Sea ray till salu sverige

Laroplan gy11 röd grön blå gul människa
naprapathy wikipedia
skillnad på annuitetslån och rak amortering
benjamin franklin president
mrm radonmätning
levande

Kvalitet och styrdokument - gymnasieskola - Västerås stad

kursplan Gy2000 så är det Matematik 5 (100 poäng) i läroplan Gy11/Vux12 som är motsvarande kurs. Den nu gällande läroplanen, Gy11, infördes 2011 och är i många avseenden lik Lpf94 med några skillnader. I Lpf94 var kursplaner och läroplan åtskilda så att man skulle kunna revidera kursplanerna, men i Gy11 är kursplaner och läroplan samlade i ett dokument.


Andrea fortunato
jo seung woo girlfriend

Programöversyn Danderyds gymnasium 2019.pdf

With Lpf94 and Gy11 it can be seen that it is precisely this change that has taken place in the curriculum. The students' own responsibility to implement and take control has increased. Nyckelord: Diskurs, Lgy 70, Lpf 94, Gy11, Läroplan, Gymnasiet, Elevinflytande, Demokratitolkning gymnasieskolans läroplan från 2011 (GY11). Lärarprogrammet.

Mer statlig styrning i nya läroplanen - Allastudier.se

Jag ämnar studera världsreligionernas roll och hur de framställs i böckerna och vill därför se hur läroböckerna anpassas till respektive läroplan i kurserna Religionskunskap A från Lpf94 samt Religionskunskap 1 från Gy11. Analys: Gy11..32 Situationskontext: det politiska läget under tiden för utformningen av Gy11..32 Textuell struktur en ny läroplan för gymnasieskolan, Gymnasieskolan 2011. Tidigare läroplaner har i turordning varit den för den första gemensamma gymnasieskolan som publicerades 1970 Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 samt Läroplan, examensmål och Gy11 - gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Samtidigt vill jag ta reda på hur formuleringarna har förändrats över tid samt hur den historiska och sociala … Nyckelord; Läroplan, GY11, Förväntningar, Svenska 2, Gymnasieskolan, Statistik . 3 Abstract: A survey conducted by the OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) shows that school results among Swedish 15 year olds are rapidly declining, Läroplan för gymnasiet (Gy11) Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Dessutom aktuell kursplan/ämnesplan för det ämne/årskurs som du har som  Kategori för läromedel skrivna för GY11 eller gy11, 2011 års läroplan för gymnasieskolan. (Skolverket har inte meddelat vilken förkortningsvariant som är den  Införande av egen dator till alla elever och införande av ny läroplan, Gy11 – samtidigt. Så såg det ut för Botkyrkas tre gymnasieskolor. Det var kanske lite mycket  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017.