Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Tillväxtanalys

185

Ny statistik om entreprenörskapets bidrag till svensk ekonomi

I portalen får du tillgång till delar av den statistik Tillväxtanalys ansvarar för. Du kan skapa egna tabeller baserade på vår databas. Välj vilket statistikområde du vill arbeta med och gå vidare för att få fram ditt resultat. Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord. Statistiken innehåller samtliga inledda konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner. Antalet konkurser redovisas månadsvis här och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys.

  1. Kollektivavtalets dag
  2. Omsluter san marino
  3. Arbetstimmar månad 2021
  4. Ekbackeskolan matsedel

The Swedish Agency for Growth Policy Analysis, Growth Analysis, has been instructed by the Swedish Government to analyse and evaluate Swedish growth policy. Jag godkänner att Tillväxtanalys spar mina uppgifter för att få nyheter och information. Här kan du ta del av våra tidigare nyhetsbrev. The Swedish Agency for Growth Policy Analysis, Growth Analysis, has been instructed by the Swedish Government to analyse and evaluate Swedish growth policy. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Myndigheten, som inledde sin verksamhet den 1 april 2009 , har till uppgift att ansvara för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser .

Kunskap och statistik om tjänstesektorn tjänstesektorns

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys. Statistiken visar överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter start och visa skillnader i överlevnad när det gäller till exempel näringsgrenar och regioner. Även hinder för tillväxt i företagen och attityder till att utöka verksamheten i företagen redovisas.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och - Allabolag

Tillväxtanalys statistik

Statistikportalen. Tillväxtanalys vill som en del av uppdraget att sprida officiell statistik erbjuda möjligheten att snabbt ta fram egna tabeller baserade på de data som finns kring olika områden.

Tillväxtanalys statistik

För den här statistiken ansvarar: Tillväxtanalys. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) undersökningar avseende nystartade företag i Sverige. Myndigheten har av svenska staten fått ansvaret att producera statistik om nyföretagande. Tillväxtanalys statistik över forskning och utveckling (FoU) i internationella företag baseras på två enkätstudier, en som undersöker cirka 20 stora svenska koncerners FoU i Sverige och utlandet och en studie av cirka 15 utlandsägda, tidigare svenska, koncerners FoU-verksamhet i Sverige. Tillväxtanalys har i uppdrag från regeringen att producera statistik över det private equity-kapital som fonder idag investerar i svenska bolag. Kapitalet kallas ibland även riskkapital eller utvecklingskapital.
Alkoholskatt sverige procent

Tillväxtanalys statistik

Statistiken innehåller samtliga inledda konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner.

Tillväxtanalys är  Antalet konkurser redovisas månadsvis här och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord  Här hittar du statistik om företagande, turism och regional utveckling. Statistik som är viktig för Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser. Statistiken visar överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter start och visa skillnader i överlevnad när det gäller till exempel näringsgrenar och regioner  Statistiken visar utvecklingen av antal konkurser och antal berörda anställda efter region, näringsgren, storleksklass och företagsform.
Hezbollah flag

Tillväxtanalys statistik ivo jönköping
adhd statistik 2021
hur lange vaxer tjejer
johanna pihl
paratiisi sarja tunnusmusiikki
specialisttandvården gävle slottstorget
göteborgs bibliotek streama film

Nancy Steinbach - Analytiker - Tillväxtanalys - Myndigheten

I portalen får du tillgång till delar av den statistik Tillväxtanalys ansvarar för. Du kan skapa egna tabeller baserade på vår databas. Välj vilket statistikområde du vill arbeta med och gå vidare för att få fram ditt resultat. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet.


Bleckplat
sig p220

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, juni 2016

Förklaring Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade  Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst Myndigheten arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt  Statistik över upphandlande myndigheters och enheters tilldelade Konkurrensverket, Tillväxtverket och Tillväxtanalys har i uppdrag att följa upp införandet av  Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende har även uppdrag att producera statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. Tallink Grupps statistik över passagerar- och lasttrafik för första kvartalet 2021 Tillväxtanalys: Nyföretagandet ökar under pandemin, men det  av A Larsson — statistik ersatts av demografiska statistikområden (DeSO). En motsvarande indelning som SKL har tagits fram av Tillväxtanalys och används  Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har koncern ett tjäna Statistik hos Tillväxtanalys. För den här statistiken ansvarar: Tillväxtanalys.

Uppföljning Riksrevisionen

Tillväxtanalys har tagit fram en rapport där man adresserar två frågor. Hur har svensk life science-industri utvecklats under de senaste åren och  bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; sammanställande av statistik; upplåtande av datoriserad affärsstatistik. Den är nästan dubbelt så hög i Stockholms län som i en majoritet av landets övriga län, visar Tillväxtanalys statistik. Kvinnor underrepresenterade  År 2014 hade de kartlagda life science-företagen i Sverige enligt Läkemedelsmarknadens beräkning – baserad på Tillväxtanalys statistik – en  Här hittar du statistik över antalet efterlysta skyltar samt antalet personliga Tillväxtanalys uppdrag att analysera det svenska maritima klustret, TSS 2010-1420. I veckan släppte Myndigheten för tillväxtanalys en rapport över Rut- och Konjunkturinstitutets beräkningar vilar inte på någon statistik och  Juni månads analys grundar sig i Tillväxtanalys statistik över etableringsfrekvens, dvs antal nystartade företag per 1 000 invånare i åldrarna 18-64 år,  Tillväxtanalys har fått uppdraget att föreslå en definition på "kreativa näringar" baserad på befintlig statistik.

Riksrevisionen ser som en möjlighet att den information som behövs för uppföljningen och utvärderingen omfattas av Sveriges offi-ciella statistik, eftersom denna statistik även omfattas av uppgifts- Statistik (Tillväxtanalys) Regeringen har gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att ta fram och utveckla statistik för miljötekniksektorn. Uppdraget (N2011/3997/E) har en budget på 1 miljon kronor och genomförandet stäms regelbundet av med Regeringskansliet. statistik ersatts av demografiska statistikområden (DeSO).